Навчально-виховна робота

Метою та завданням системи виховної роботи в училищі являється те, щоб учні глибоко і всебічно оволоділи змістом освіти, який втілює в собі національні та загальнолюдські цінності. В основу роботи інженерно – педагогічного колективу покладено виховання у кожної молодої людини таких основних цінностей:

  • прагнення саморозвитку, самоутвердження, самовираження, реалізацію індивідуальних творчих здібностей, відповідальність за свої вчинки, вміння приймати рішення, відстоювати власну думку;
  • потреба робити добро людині; бути вірним громадянином України;
  • вміти спілкуватися з оточуючими.

   Працівники відділу навчально-виховної роботи здійснюють організацію і забезпечення навчально-виховного процесу, позакласних виховних заходів, розважальних вечорів, дискотек, шоу.

Адміністрація училища проводить постійний контроль, облік, аналіз виховної роботи в навчальних групах, контролює відвідування учнями уроків, проведення виховних заходів, роботу практичного психолога, соціального педагога, класних керівників, вихователів, керівників гуртків художньої самодіяльності, та технічної творчості, допризовну підготовку юнаків, забезпечує виконання законів, постанов, наказів, розпоряджень Кабінету Міністрів, МОН України з питань соціального захисту учнів та навчально – виховного процесу, організовує роботу учнівського парламенту, Ради профілактики, Ради гуртожитку, роботу батьківського комітету, гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій, правоосвітньої та правовиховної роботи.

Учнівське самоврядування

В училищі організована робота учнівського парламенту, членами якого є представники учнівських груп вибраних на загальних зборах. Парламент обирається щорічно на початку навчального року.

Керує роботою парламенту Президент учнівського колективу.

 Основним завдання парламенту є:

  • активізація діяльності учнів, формування громадської позиції;
  • створення умов для виявлення організаторських здібностей учнів;
  • поширення у навчальному закладі принципів демократії, особистої свободи та відповідальності кожного учня;
  • залучення учнів до активного життя учнівського колективу.