Головна

 

На початку ХХІ століття в усьому світі найбільш пріоритетними стають наука, як сфера, що продукує нові знання, і освіта, що забезпечує розвиток людини на різних етапах її життєдіяльності.

Сучасний висококваліфікований і високопродуктивний фахівець мусить вміти адаптуватись до швидких суспільних та економічних змін, бути фахівцем широкомислячим та багатознаючим. Однією з ланок, що забезпечує виконання цього завдання є професійно-технічна освіта.

Основним принципом навчання в професійно-технічних навчальних закладах є вміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності кваліфікованого робітника. А при подальшому навчанні у вищому професійному училищі присвоюється кваліфікація молодшого спеціаліста. Від школи фабрично-заводського навчання до вищого професійного училища – саме такий шлях пройшло Вище професійне училище № 19 м. Дрогобича. Це був шлях прогресу, зростання, піднесення на вищий щабель розвитку.

ВПУ № 19 - професійний навчальний заклад нового типу, який дає можливість отримати сучасну професію, оволодіти новими технологіями, опанувати новітню електронно-обчислювальну техніку. Тут згуртувався авторитетний, професійний колектив однодумців, які дбають про підготовку висококваліфікованих спеціалістів, виховують у молодого покоління любов до обраної професії.