Методичні комісії

Методичні комісії- це давня традиційна форма колективної роботи, спрямованої на вдосконалення науково - теоретичної й методичної підготовки педколективу, яка склалася в училищі. Усі педагоги працюють в училищних методичних комісіях.

В училищі працює 10 методичних комісій:

 1. Методична комісія викладачів та майстрів в/н будівельного профілю.
 2. Методична комісія викладачів та майстрів в/н автослюсарного, електрогазозварювального та ковальського профілів.
 3. Методична комісія викладачів та майстрів в/н кулінарного профілю.
 4. Методична комісія викладачів та майстрів в/н комп'ютерного профілю.
 5. Методична комісія викладачів та майстрів в/н професій сфери обслуговування.
 6. Методична комісія викладачів природничо-математичних дисциплін.
 7. Методична комісія викладачів гуманітарних дисциплін.
 8. Методична комісія суспільних дисциплін.
 9. Методична комісія викладачів предметів «Фізична культура» і «Захист України».
 10. Методична комісія класних керівників.

Методичні комісії створені за циклами дисциплін, які входять до навчального плану. Діяльність методичних комісій багатопланова й різноманітна за змістом, напрямами і формами. Це проведення відкритих уроків, їх самоаналіз та аналіз, конструювання й захист конспектів уроків, ділові ігри, громадські огляди діяльності та звіти викладачів і майстрів, огляд літератури, презентації ідей, методичні консультації досвідчених викладачів, майстрів і керівників з певних тем, розробка і захист програми особистої діяльності з визначеного питання, обговорення результатів контрольних робіт, моніторинг успішності.

Очолює методичні комісії призначений наказом директора голова методичної комісії, який:

 • відвідує уроки;
 • проводить щотижня наради, присвячені роботі методичної комісії;
 • проводить засідання методичної комісії 1 раз на місяць;
 • забезпечує готовність училищної команди до участі в обласних олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо;
 • розробляє щотижневе планування роботи методичної комісії;
 • надає заступнику директора училища з навчально - методичної роботи інформацію про результати проведених контрольних робіт, зрізів знань, тематичних атестацій, заліків тощо;
 • проводить 2-3 оперативні контрольні зрізи з метою виявлення фактичного рівня предметної підготовки учнів;
 • щомісяця:
  • планує діяльність методичної комісії за основними напрямами з метою своєчасного виконання річного плану роботи методичної комісії;
  • проводить засідання методичної комісії;
  • здійснює вивчення якості виконання програм з навчальних дисциплін;
  • контролює реалізацію програм позакласної роботи з предмета, розвиток пізнавальних інтересів учнів;
  • проводить не менш як одну співбесіду з кожним учасником методичної комісії за основними питаннями його професійної діяльності.

За результатами роботи за семестр голова методичної комісії подає аналітичну інформацію до навчальної частини, або інформує раду методичного кабінету училища, або на розширеному засіданні методичної комісії розглядає результати за певний період роботи та визначає мету й завдання діяльності методичної комісії на наступний період. План роботи методичної комісії складають з урахуванням ситуації, що склалася в училищі:

 • досвіду роботи педагогів;
 • результатів успішності учнів з предмета;
 • результатів контрольних зрізів;
 • нахилів та інтересів викладачів та майстрів;
 • завдань викладання даного предмета;
 • специфіки науково-методичної проблеми училища;
 • стадії інноваційного процесу, який відбувається в училищі.