ВПУ №19

Всесвітній день «Дякую»  22.01.2019


  У четвер, 17 січня 2019р., класним керівником групи ПО – 17 Фляк О.А. проведено виховну годину на тему: «11 січня – Всесвітній день «Дякую».
  Під час виховного заходу були присутні заступник з навчально-виховної роботи Мицак О.Я., методист Григорович О.Р., психолог Ясінська Х.М., майстер в/н групи
ПО – 17 Яремчук Т.І.


  Під час проведення заходу для підвищення ефективності сприйняття інформації використовувалися аудіовізуальні засоби. Увагу учнів скеровували на те, звідки походить свято, коли почали святкувати свято в Україні, який вплив на середовище має це слово.
  Слово «Дякую» та «Спасибі» в Україні святкують вдруге, для того, щоб підняти культурний рівень суспільства і наблизити нас до Європи.


  Висновок для всіх: «Не потрібно скупитися на це слово, адже воно ощасливлює не лише Вас, а й людей, що оточують Вас, створює святковий настрій. Говоріть один одному чарівні слова і, можливо, світ стане добрішим і трішки кращим…»
Педагогічні читання 10.01.2019  14.01.2019


  Педагогічні читання є однією з невід'ємних форм науково-методичної роботи, яка спрямована на вивчення і обговорення актуальних освітніх проблем та сприяє підвищенню професійної компетентності педагогів. Така форма роботи у ВПУ №19 м. Дрогобича традиційно проводиться під час зимових канікул. Цього року даний захід проходив 10 січня.


  Педагогічний колектив нашого навчального закладу об'єднався над методичною темою «Оволодіння технологією розвитку компетентностей конкурентоспроможного робітника».

  Першою заслухали доповідь викладача фізичної культури Гуняка М.В. на тему «Профілактика сколіозу». Викладач зауважив, що сколіозу легше запобігти, аніж виправити. Було наведено невтішну статистику цього захворювання серед молоді та запропоновано систему вправ на укріплення м'язів спини.

  Наступною виступила Кушнір Г.І. з доповіддю «Формування компетентнісного підходу у навчанні на уроках фізики з використанням інноваційних технологій». Було окреслено значення таких понять як «компетенція», «компетентність» та ін. Викладач акцентувала увагу на доцільності використання ІКТ, професійно спрямованих задач, тестів, кросвордів у навчанні фізики, а також на ефективності застосування методу проектів.

  Продовжила тему формування компетентності викладач історії Миго М.В. У її виступі йшлося про те, що перетворення сучасної цивілізації в інформаційне суспільство актуалізує проблему формування інформаційної компетентності особистості, яка стає визначальним чинником ефективності її трудової діяльності і повсякденного життя. Викладач наголосила, що інноваційні методики викладання, застосування сучасних технологій якнайкраще сприяють розв'язанню цієї проблеми. Зокрема у своїй практиці Миго М.В. активно використовує метод презентацій, оскільки він дає можливість раціоналізувати форми подачі інформації (економія часу на уроці); підвищити ступінь наочності; отримати швидкий зворотний зв'язок; відповідати науковим і культурним інтересам і запитам учнів; створити емоційне ставлення до навчальної інформації; високотехнологічно проводити уроки історії.

  Викладач інформатики Цабан М.І. доповідала про «Застосування інтерактивних технологій у закладах професійно-технічної освіти». Під час виступу присутніх було ознайомлено з результатами спільної роботи викладача та учнів зі створення персональних сайтів. В умовах сьогодення таке вміння є актуальним та необхідним, оскільки поєднує застосування технічних та творчих здібностей учнів.

  Гнатів П.Б. у своєму виступі «Загальнометодичні питання щодо викладання курсу «спеціальна технологія» (будова, технічне обслуговування і ремонт автомобіля) нагадав, що метою курсу є надати майбутнім спеціалістам ґрунтовні знання з основ технічного обслуговування і ремонту автомобіля спрямовані на одержання високих кінцевих результатів у галузі.

  У доповіді Лисенко Ю.І. «Особливості формування ключових компетентностей на уроках математики» зазначалося, що формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й добором адекватних методів та технологій навчання. Щоб підготувати дитину до життя, сформувати компетентну особу, необхідно спонукати її до самоосвіти, яка передбачає самостійне та вмотивоване отримання і засвоєння важливої математичної інформації. Викладач закінчила свій виступ словами К.Ушинського: “Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити”. [1-2]  [3-4]  [5-6]  [7-8]  [9-10]  [11-12]  [13-14]  [15-16]  [17-18]  ... [269-269]