Історія ВПУ №19

Історія теперішнього Вищого професійного училища №19 м. Дрогобича почалась у 1957 році, коли із школи фабрично-заводського навчання Станіславської швейної фабрики були переведені 2 групи для навчання у новостворену школу ФЗН Дрогобицької швейної фабрики.

У 1962 році Дрогобицька школа ФЗН стала професійно-технічним училищем № 19, в якому з 1963 року, крім груп швейників, були набрані групи, які почали готувати робітників будівельних спеціальностей (штукатури, маляри, столяри, муляри).

З 1 вересня 1971 року навчання почалось в новому навчальному корпусі по вул. Грушевського, 59 м. Дрогобича, де готували виключно робітників будівельних спеціальностей. Контингент на той час становив 360 учнів.

З кожним роком зростала та вдосконалювалася навчально-матеріальна база училища, збільшувався контингент учнів.

З 1 вересня 1991 року, крім будівельників, ПТУ № 19 почало готувати кухарів, кондитерів, офіціантів, різьбярів, а згодом операторів комп’ютерного набору, барменів, перукарів, автослюсарів, агентів з організації туризму.

Враховуючи рівень розвитку матеріально-технічної бази та педагогічний рівень майстерності колективу училища, Міністерством освіти України в 1999 році училищу було присвоєно статус Вищого професійного училища. Це дало можливість почати готувати не тільки кваліфікованих робітників, а й молодших спеціалістів будівельного та кулінарного профілів.

Зараз в нашому училищі навчається 1019 здобувачів освіти з 13 спеціальностей.

Навчально-виховний та навчально-виробничий процес з підготовки кваліфікованих робітників забезпечують 49 викладачів, 57 майстри в/н, 2 вихователі, практичний психолог, соціальний педагог, 2 методисти, які мають значний досвід навчально-методичної та виховної роботи з учнями, високу професійно-практичну підготовку.

Якісний склад педагогічного колективу характеризується наступними показниками:

Викладачі. Всього 48 осіб, з них мають кваліфікаційну категорію:

спеціаліст вищої категорії – 28 осіб (з них мають педагогічне звання «старший викладач» – 18 осіб),

спеціаліст першої категорії – 14 осіб,

спеціаліст другої категорії – 4 особи,

спеціаліст – 2 особи.

Майстри виробничого навчання. Всього 57 осіб, з них мають:

14 тарифний розряд – 17 осіб (з них мають педагогічне звання: «майстер виробничого навчання І категорії – 3 особи, «майстер виробничого навчання ІІ категорії – 2 особи),

13 тарифний розряд – 15 осіб,

12 тарифний розряд – 14 осіб,

11 тарифний розряд – 11 осіб.

Керівники гуртків. Всього 5 осіб, з них мають:

12 тарифний розряд – 3 особи,

11 тарифний розряд – 1 особа,

10 тарифний розряд – 1 особа.

Методисти. Всього 2 особи, з них мають кваліфікаційну категорію:

спеціаліст першої категорії – 1 особа,

спеціаліст другої категорії – 1 особа.

Вихователі. Всього 2 особи, що мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Відповідно до “Типового положення про атестацію педагогічних працівників України” педагогічні працівники проходять атестацію. Випадків про непідтвердження кваліфікаційної категорії не було.

Виходячи із стратегічної мети навчального закладу, в основу кадрової політики закладені заходи щодо підвищення рівня якості інженерно-педагогічних працівників, направлення обдарованих молодих викладачів, майстрів виробничого навчання для підвищення кваліфікації.