Історія ВПУ №19

Історія теперішнього Вищого професійного училища №19 м. Дрогобича почалась у 1957 році, коли із школи фабрично-заводського навчання Станіславської швейної фабрики були переведені 2 групи для навчання у новостворену школу ФЗН Дрогобицької швейної фабрики.

У 1962 році Дрогобицька школа ФЗН стала професійно-технічним училищем № 19, в якому з 1963 року, крім груп швейників, були набрані групи, які почали готувати робітників будівельних спеціальностей (штукатури, маляри, столяри, муляри).

З 1 вересня 1971 року навчання почалось в новому навчальному корпусі по вул. Грушевського, 59 м. Дрогобича, де готували виключно робітників будівельних спеціальностей. Контингент на той час становив 360 учнів.

З кожним роком зростала та вдосконалювалася навчально-матеріальна база училища, збільшувався контингент учнів.

З 1 вересня 1991 року, крім будівельників, ПТУ № 19 почало готувати кухарів, кондитерів, офіціантів, різьбярів, а згодом операторів комп’ютерного набору, барменів, перукарів, автослюсарів, агентів з організації туризму.

Враховуючи рівень розвитку матеріально-технічної бази та педагогічний рівень майстерності колективу училища, Міністерством освіти України в 1999 році училищу було присвоєно статус Вищого професійного училища. Це дало можливість почати готувати не тільки кваліфікованих робітників, а й молодших спеціалістів будівельного та кулінарного профілів.

Зараз в нашому училищі навчається 1019 здобувачів освіти з 13 спеціальностей.

Навчально-виховний та навчально-виробничий процес з підготовки кваліфікованих робітників забезпечують 53 викладачі, 54 майстри в/н, 3 вихователі, практичний психолог, соціальний педагог, 2 методисти, які мають значний досвід навчально-методичної та виховної роботи з учнями, високу професійно-практичну підготовку.

Якісний склад педагогічного колективу характеризується наступними показниками:

Викладачі. Всього 53 особи, з них мають кваліфікаційну категорію:

спеціаліст вищої категорії – 27 осіб (з них мають педагогічне звання «старший викладач» – 14 осіб),

спеціаліст першої категорії – 20 осіб,

спеціаліст другої категорії – 3 особи,

спеціаліст – 3 особи.

Майстри виробничого навчання. Всього 54 особи, з них мають:

14 тарифний розряд – 17 осіб (з них мають педагогічне звання: «майстер виробничого навчання І категорії – 3 особи, «майстер виробничого навчання ІІ категорії – 3 особи),

13 тарифний розряд – 9 осіб,

12 тарифний розряд – 19 осіб,

11 тарифний розряд – 9 осіб.

Керівники гуртків. Всього 3 особи, з них мають:

12 тарифний розряд – 2 особи,

11 тарифний розряд – 1 особа.

Методисти. Всього 2 особи, з них мають кваліфікаційну категорію:

спеціаліст першої категорії – 1 особа,

спеціаліст другої категорії – 1 особа.

Вихователі. Всього 3 особи, з них мають кваліфікаційну категорію:

спеціаліст першої категорії – 1 особа,

спеціаліст другої категорії – 2 особи.

Відповідно до “Типового положення про атестацію педагогічних працівників України” педагогічні працівники проходять атестацію. Випадків про непідтвердження кваліфікаційної категорії не було.

Виходячи із стратегічної мети навчального закладу, в основу кадрової політики закладені заходи щодо підвищення рівня якості інженерно-педагогічних працівників, направлення обдарованих молодих викладачів, майстрів виробничого навчання для підвищення кваліфікації.