ВПУ №19

Історія ВПУ №19


   Історія теперішнього Вищого професійного училища №19 м. Дрогобича почалась у 1957 році, коли із школи фабрично-заводського навчання Станіславської швейної фабрики були переведені 2 групи для навчання у новостворену школу ФЗН Дрогобицької швейної фабрики.

   У 1962 році Дрогобицька школа ФЗН стала професійно-технічним училищем № 19, в якому з 1963 року, крім груп швейників, були набрані групи, які почали готувати робітників будівельних спеціальностей (штукатури, маляри, столяри, муляри).

   З 1 вересня 1971 року навчання почалось в новому навчальному корпусі по вул. Грушевського, 59 м. Дрогобича, де готували виключно робітників будівельних спеціальностей. Контингент на той час становив 360 учнів.

   З кожним роком зростала та вдосконалювалася навчально-матеріальна база училища, збільшувався контингент учнів.

   З 1 вересня 1991 року, крім будівельників, ПТУ № 19 почало готувати кухарів, кондитерів, офіціантів, різьбярів, а згодом операторів комп’ютерного набору, барменів, перукарів, автослюсарів, агентів з організації туризму.

   Враховуючи рівень розвитку матеріально-технічної бази та педагогічний рівень майстерності колективу училища, Міністерством освіти України в 1999 році училищу було присвоєно статус Вищого професійного училища. Це дало можливість почати готувати не тільки кваліфікованих робітників, а й молодших спеціалістів будівельного та кулінарного профілів.

   Зараз в нашому училищі навчається 835 учнів з 10 спеціальностей.

   Молодшого спеціаліста отримують учні за такими професіями:

  • будівництво та експлуатація будівель та споруд;
  • виробництво харчової продукції;

   Навчально-виховний та навчально-виробничий процес по підготовці кваліфікованих робітників забезпечують 45 викладачів, 48 майстри в/н, 2 вихователі, практичний психолог, соціальний педагог, 2 методисти, які мають значний досвід навчально-методичної та виховної роботи з учнями, високу професійно-практичну підготовку.

   Якісний склад педагогічного колективу характеризується наступними показниками:

  1. старший викладач – 6 осіб;
  2. спеціаліст вищої категорії – 8 осіб;
  3. спеціаліст першої категорії – 16 осіб;
  4. спеціаліст другої категорії – 8 осіб;
  5. майстер в/н 1 категорії – 3 особи;
  6. майстер в/н 2 категорії – 1 особа.

Відповідно до "Типового положення про атестацію педагогічних працівників України" педагогічні працівники проходять атестацію. Випадків про непідтвердження кваліфікаційної категорії не було.

   Виходячи із стратегічної мети навчального закладу, в основу кадрової політики закладені заходи щодо підвищення рівня якості інженерно-педагогічних працівників, направлення обдарованих молодих викладачів, майстрів виробничого навчання для підвищення кваліфікації.