Діаграми та графіки різних типів

5 березня 2020 року майстринею виробничого навчання комп’ютерного профілю Наталією Заверач проведено відкритий урок у групі ОПЗ-14 на тему «Діаграми та графіки різних типів».
Здобувачі освіти удосконалювали навички роботи з табличним процесором, з’ясували практичне значення графічних даних, важливість представлення даних за допомогою діаграм, вчились додавати графіки та діаграми. Юнаки і юнки отримали завдання: побудувати діаграми трьох видів (секторну, стовпчикову, лінійний графік), використовуючи знання, отримані під час вивчення математики, географії й технології обробки інформації.
Майстриня підібрала практичні завдання таким чином, щоб якнайширше реалізувати міжпредметні зв’язки, що дозволило підвищити рівень інформованості хлопців і дівчат, виробляти практичні навички під час розв’язування задач, розвивати графічну культуру, а загалом формувати предметну компетентність – усе те, що сприяє адаптації здобувачів освіти до самостійного життя в суспільстві.